GAPS 
​Bağırsak ve Psikoloji Sendromu
İçin Doğal Tedavi Yöntemi 

Uzm. Dr. Natasha Campbell-McBride hakkında daha fazla bilgi için tıklayınız: www.doctor-natasha.com 
                         Uzm. Dr. Natasha Campbell-McBride'ın, GAPS konusunda bilgi ve destek sağladığı web-sitesi için tıklayınız: www.gaps.me

 Dünya, Dr. Natasha Campbell-McBride’ı “otizmin ışığı” olarak tanıyor; çünkü artık, sadece kendi otistik oğlunu iyileştiren doktor bir anne değil, bu kitabıyla dünyanın her bir köşesindeki otistik hastaları da yaşama döndüren bir kahraman o! Üstelik, geliştirdiği GAPS Tedavisi, dünyadaki binlerce psikiya​tri hastasını da iyileştirdiği için, o aslında “psikiyatrinin ışığı” da oldu! 

“İnsan vücudunun, doğru yardımı aldığı sürece inanılmaz bir kendini iyileştirme yeteneği vardır.”
​Uzm. Dr. Natasha Campbell-McBride, MD

Kitabın Yazarı

Uzm. Dr. Natasha Campbell-McBride, MD
Nöroloji ve Beslenme Doktoru


Dr. Natasha Campbell-McBride; Nöroloji ve Beslenme alanında uzmanlaşmış bir tıp doktorudur. Rusya'da Bashkir Medical University’den bir tıp doktoru olarak mezun olup ardından Nöroloji alanında uzmanlaşır. Nörolog olarak beş yıl ve beyin ve sinir cerrahı olarak üç yıl çalıştıktan sonra, İngiliz eşiyle birlikte İngiltere’ye taşınır. Kısa bir süre sonra da oğluna “otistik” tanısı konur. Oğluna otistik tanısı konulduğu zaman; Dr. Natasha Campbell-McBride'ın, Nörolojik bozukluklarve beslenme arasındaki ilişki üzerine teoriler geliştirmekte olduğu bir dönemdir. Yoğun araştırmaları sonucunda; otizmin, hasarlı bağırsak duvarı ve bozuk bağırsak florası nedeniyle beynin toksinleşmesi sonucunda ortaya çıktığını öğrenir. Geliştirmiş olduğu doğal bir tedavi yöntemiyle oğlunun bağırsak florasını tedavi ederek, otizmini de TAMAMEN iyileştirir.


Ardından, İngiltere’de Sheffield University’ de “İnsan Beslenmesi” alanında da uzmanlaşır. ​2000 yılında, Cambridge’de açtığı kliniğinde psikolojik / psikiyatrik hastalığı olan yüzlerce hastayı, otistik oğlunu iyileştirmek için geliştirdiği doğal tedavi yöntemiyle iyileştirir. Zamanla, geliştirdiği bu doğal tedavi “GAPS Tedavisi”, psikolojik sendromlu hastaları da “GAPS Hastaları” olarak adlandırılır.


2004 yılında, yazdığı ilk kitabı olan 'GAPS Gut and Psychology Syndrome' (GAPS Bağırsak ve Psikoloji Sendromu) adlı tedavi kitabı yayınlanır. Bu kitap 12 dile çevrilir,  satış rakamı 500.000’ leri geçer.. Dünyanın her yanından binlerce GAPS hastası (Otizm, Şizofreni, Epilepsi, Depresyon, Disleksi, Dispraksi, Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite) bu kitaptaki tedavi adımlarını uygulayarak TAMAMEN iyileşir.


“GAPS hayatımın eseridir” diyen Dr.Natasha, GAPS’ın dünyaca tescilli markasını almıştır. 2007 yılı sonunda “Put You Heart In Your Mouth”(Kalbini Ağzına Koy) adlı ikinci kitabı yayınlanır. Dr. Natasha Campbell–McBride, dünyanın her yerinde profesyonel konferanslar, seminerler vermekte, sertifikalı GAPS Practitoner'ları yetiştirmekte; sağlık profesyonellerine, hasta gruplarına ve derneklere danışmanlıklar vermektedir. Yazarlar Derneği Üyesi olup, dergi ve bültenlerde sağlık yazıları yazmaktadır.